easyworx logo
 1. uitleg over-je-loonstrookuitleg over-je-loonstrook

Uitleg over je loonstrook

Uitleg over je loonstrook

Download voorbeeld bovenkant loonstrook

Hieronder leggen we je alle onderdelen van de loonstrook uit. 

Basisgegevens

 • Boekjaar: het jaar waar de berekening betrekking op heeft.

 • Periode: de periode waarover de verloning heeft plaatsgevonden.

 • Verwerkingsdatum: de datum waarop de loonstrook is verwerkt.

 • Bedrijfsauto: hier wordt aangegeven of je beschikt over een auto van de zaak.

 • Minimumloon: het voor jou geldende wettelijk bruto minimum periodeloon.

 • LH-Tabel: vermelding van de loonbelastingtabel welke wordt toegepast.

 • Heffingskorting: ja (je maakt gebruik van de heffingskorting). Nee (je maakt hier geen gebruik van).

 • Percentage BT: incidentele beloningen zoals vakantiegeld, bonus en overwerk worden belast tegen dit percentage.

 • Tabeltijdvak: vermelding van de loonbelastingtabel welke wordt toegepast.

 • Soortloner: vermelding van maand-, vierweken- of weekloon.

 • Werkgever: het geldende werkgeversnummer waaronder de verloning plaatsvindt.

 • Werknemer: het geldende werknemersnummer in de salarisadministratie.

 • BSN/Sofinummer: het voor jou bekende nummer bij de Gemeentelijke Basisadministratie enBelastingdienst.

 • Datum in dienst: datum van in dienst treden bij Payroll Select.

 • Geboortedatum: je geboortedatum.

 • Vakantie/Ziekte: indien u vakantie heeft gehad of ziek bent geweest, worden deze vergoedingen ook op uw loonstrook vermeld.

 • Bonus: indien van toepassing, worden de bonusbedragen ook op uw loonstrook vermeld.

 • Toeslag-/overwerkuren: indien van toepassing, worden de toeslag- en/of overwerkuren ook op uw loonstrook vermeld.

Download voorbeeld onderkant loonstrook

Salariscomponenten

 • A: Het voor jou geldende bruto salaris.

 • B: De bruto inhouding op het salaris, bijvoorbeeld premies voor pluspensioen (indien van toepassing).

 • C: De grondslag waarover de werkgever premies voor je afdraagt, zodat je bent verzekerd bij o.a. onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

 • D: Opgave van het loon voor de loonheffingen. Over dit loon moet je loonheffingen betalen volgens de geldende tabel.

 • E: Het bedrag dat je aan loonheffing betaalt.

 • F: Tussentelling.

 • G: Het gedeelte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) dat wordt ingehouden op het nettoloon.

 • H: De basis waarover de werknemersbijdrage in de premie Whk wordt berekend.

 • I: Het IBAN nummer waarop het nettobedrag overgemaakt wordt.

 • J: Het aantal dagen en uren waarover loonheffing is berekend.

 • K: Een overzicht van de door jou opgebouwde reserveringen.

 • L: Cumulatieve gegevens van brutoloon, loon voor werknemersverzekeringen, loon voor loonheffing, loonheffing en het totaal uitbetaalde loon.